Satın alma ve hızlıca kamulaştırma ile çalışmalarımızı tamamlayacağız

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Karakeçili Mahallesi’nde çalışmaları yürütülen yol ile ilgili açıklamada bulundu.

 

Karakeçili Mahallesinde çalışmalarını yürüttüğümüz yol ile ilgili zaman zaman basında yorum ve haberler çıkmaktadır. Konu genellikle mahalle sakini hemşerilerimizin müracaatı ile gündeme gelmektedir.

Haber yapılmasından dolayı bir rahatsızlığımız ya da itirazımız söz konusu değil. Ancak   konu tek taraflı aktarıldığı için  eksik bilgi ya da bilgilendirmeden  kaynaklanan bir durum da her defasında yaşanmaktadır. Bu sebeple aydınlatıcı olması için bir açıklama yapma gereği hissedilmiştir.

 

Konuyu başlıklar halinde değerlendirdiğimizde gerçek şudur:

1-Belediyeye karşı açılan iptal davaları: Yıkımı gerçekleşen Kültür Sitesi yanından başlayıp mevcut İ.H.L yanında sona erecek yol ile ilgili 7-8 ayrı iptal dava açılmıştır. Bu davalar 2008 yılından bugüne kadar devam etmiştir. En son dava 1 ay önce karara bağlanmıştır. Bu davaların bir kısmı lehimize bir kısmı ise   aleyhimize sonuçlanmıştır.

2-Kamulaştırma : Bu davalar sırasında aleyhimize verilen ara kararlar ve nihai kararlar dolayısıyla söz konusu alanda kamulaştırma davası açmak ne yazık ki mümkün olamamıştır. Yani vatandaşın gayrimenkulü üzerinde kamunun bir talep ve tasarruf hakkı yargı kararı dolayısıyla oluşamamıştır.

3-Rızaen satın alma: Aleyhte kararlar dolayısıyla hukuken zorlayıcı bir imkana sahip olamamakla beraber biz belediye olarak   çalışmalarımızı durdurmadık. Söz konusu yol ve otopark için ihtiyacımız olan alan; toplam 19.000 m2’dir.  Belediye Meclisimizden aldığımız yetkiyle hem yol güzergahında hem otopark alanında kamu kurumları ile anlaşarak ve mülk sahiplerini ikna etmek suretiyle bunun 12.000 m2’sini  satın aldık. Belirttiğimiz bu alan;  yol ve otopark için kullanılacak alanın  % 65 gibi bir orana isabet etmektedir. Hemşerilerimizin o an için kanuni bir mecburiyeti yokken bu oranda bir gayrimenkulü belediyemize rızaen satması aynı zamanda belediyemize olan güveni ifade etmektedir. Bu da bizim için ayrıca bir mutluluk vesilesidir.

4-Mevcut İ.H.L konusu:  Söz konusu alanda ilk imar düzenlemeleri yapıldığında Hazine arsası olan İ.H.L ile ilgili kamu kurumları arasında görüş birliği oluşturulmadığı için Maliye Bakanlığı da ayrıca dava açmış ve mahkeme lehlerine karar vermiştir. Bu hususta da belediyemiz gerekli girişimlerini yapmış ve bu durumu bir problem olmaktan çıkarmıştır.

5-Satın alma bedeli: Bazen basında bazen özel sohbetlerde satın alma bedellerinin düşük olduğu ile ilgili duyumlar da alıyoruz. Bu düşünce asla gerçeği yansıtmamaktadır. Gerek burada gerekse başka bölgelerde  vatandaşın malını değerinden düşük bedele satın almak gibi bir tutumu hiç benimsemedik. 231.000 hemşerimizin emanetini layıkıyla taşımaya gösterdiğimiz özeni bir vatandaşımızın hakkını koruma hususunda da gösteriyoruz. Şu anda orada ödediğimiz bedel rayiç bedelin bir miktar da üstündedir. Ancak   hiç kimsenin işinde de burası belediye 15.000-25.000 TL  fazla oluversin savurganlığı içerisinde olmadık, olmayız.

6-Son durum: İmar planı aleyhine açılan tüm davalar 1 ay önce   sonuçlandı. Satın alma ile ilgili bizden kaynaklanan bir sorun şimdiye kadar olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak. Rayiç bedelin bir miktar üstünde ödeme yaparak da olsa biz yine rızaen satın alma işlemlerimizi  aynen devam ettireceğiz.

Ayrıca plana itiraz davalarının bitmiş olması dolayısıyla kamulaştırma davası açmak hakkımızda doğdu. Şu anda belediye avukatlarımız kamulaştırma davası açmak için hazırlıklarını yürütmekteler.

Bundan sonra hem satın alma hem de hızlıca kamulaştırma işlemlerini birlikte yürüterek buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Bu işlemler sırasında belediyemize verilen tüm destek için hemşerilerimize teşekkür ederken bölgedeki mülk sahipleri için bu açıklamamızın bir kez daha çağrı olarak kabul edilmesini arz ederiz.

 

 

22 Ağustos 2013
162 kez görüntülendi