ASANSÖR YILLIK KONTROL BİLGİLENDİRME NOTU

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ASANSÖR YILLIK KONTROL BİLGİLENDİRME NOTU

SAYIN YÖNETİCİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, asansörlerin piyasaya sunulmasından sonraki dönemi ele alan ve kullanıldığı sürece uyulması gereken kuralları belirleyen Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup son olarak 05.11.2011 tarih ve 28016 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Asansör Bakım İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı değişiklikler yapıldıktan sonra Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği zorunlu olarak uygulamaya girmiştir.

Zorunlu olarak uygulamada olan Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; “Bina sorumlusu; kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.“; İfadesi yer almaktadır. Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin Belediyemize yüklediği sorumluluk ve Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından büyük önem taşıyan asansörlerin güvenli olup olmadığının kontrolü amacıyla; ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere Belediyemiz ile akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında protokol imzalanmıştır. Yapılan protokole göre, asansör yıllık kontrol bedeli 100 TL olarak belirlenmiştir.

Bu protokol doğrultusunda asansörlerin Yıllık Kontrolü TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından yapılacaktır. Asansörün kontrol yapıldığı andaki durumunu gösteren muayene raporu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi tarafından üç nüsha olarak düzenlenecektir. Bina Yöneticilerinin raporlarını aşağıda belirtilen adresten 2(iki) nüsha olarak teslim almaları gerekmektedir. Raporun bir kopyası bina yönetimi tarafından saklanacak, diğer kopyası varsa eksik ve hataları gidermek üzere Bakım firmasına verilecektir. Muayene personeli tarafından kontrol sonucuna göre uygun etiket iliştirilecektir.

Yıllık kontrol sonucunda muayene raporunda, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir. Buna rağmen, asansörün çalıştırılması durumunda bina yönetimi sorumlu olacaktır.

Asansör Bakım İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre; yıllık kontrol işleminin yapılmaması ve Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda asansörün hizmet dışı bırakılmasının yanı sıra bazı idari ve hukuki cezaların uygulanması zorunluluğu söz konusudur.

Can ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşıyan bu çalışmalarda göstereceğiniz yakın ilgi ve işbirliği için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

İletişim bilgileri:

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilciliği

Adres:Gazi caddesi Balaban Pasajı no:53/4(vergi dairesi Karşısı)

Tel:225 33 98

Faks:225 13 66

e-posta:corum@mmo.org.tr

07 Aralık 2012
446 kez görüntülendi