Çorum Belediyeler Çevre Birliği Şubat Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Şubat ayı olağan toplantısı;

23/02/2012 Perşembe günü saat 14.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM

23/02/2012 Perşembe günü saat 14.00`da


  1. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Tüzüğünün 15. Maddesi gereği 2011 yılında görev yapmak üzere ENCÜMEN ÜYELERİNİN seçimi hakkında 13/02/2012 tarih ve 8 sayılı yazısının okunup müzakeresi.
  2. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Tüzüğünün 14. Maddesi gereği PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNİN seçimi hakkında 13/02/2012 tarih ve 9 sayılı yazısının okunup müzakeresi.
  3. Birlik Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 16. Maddesi ile 22. Maddesinin değişik 6. fıkrasında belirtilen oranlarda 2011 yılında görev yapacak olan Birlik Başkanı, Encümen ve Komisyon Üyelerine yapılması gereken HUZUR HAKKI ÜCRETLERİNİN belirlenmesi hakkında 13/02/2012 tarih ve 10 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  4. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği Çorum Belediyeler Çevre Birliği ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ`nin kabulü hakkında 11/02/2012 tarih ve 11 sayılı yazının okunup müzakeresi.
  5. Birlik Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. Maddesine istinaden Birlik Müdürü, Birlik Mali İşler Müdürü ve Birlik Yazı İşleri Müdürü`nün GÖREVLENDİRMELERİ hakkında 13/02/2012 tarih ve 12 sayılı yazının okunup müzakeresi.
22 Şubat 2012
139 kez görüntülendi