BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 08/12/2011 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

1- Sarımbey Köyü, 07-a pafta, 2817 nolu parselin bir kısmının Emsal: 0.40, h.max: serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı”; olarak işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı, 08/12/2011 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

2- Çepni Mahallesi, 29/1-4 pafta, Çevre yolunun Toptancılar Sitesi Kavşağı ile İskilip kavşağı arasında kalan yaklaşık 20 ha`lık alanda Plan Müellifi tarafından hazırlanan Revizyon İmar Planı değişikliği, 08/12/2011 tarih ve 111 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

3- Çepni Mahallesi, 29 pafta, 2436 ada, 1 nolu parselde Plan Müellifi tarafından hazırlanan Revizyon İmar planı değişikliği, 08/12/2011 tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

4- Çomar Mevki, Çorum- Samsun Yolu- Çimento ve Hitit Üniversitesi`nin bulunduğu kavşak noktasında Karayollarınca hazırlanan köprülü kavşak projesinin imar planına işaretlenen, Revizyon İmar Planı, 08/12/2011 tarih ve 113 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

5- Sarımbey Köyü, 07-a pafta, 2817 nolu parselin bir kısmının Emsal: 0.40, h.max: serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı”; olarak işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı, 08/12/2011 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örnekleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

22 Aralık 2011
112 kez görüntülendi