ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ÇORUM BELEDİYELER ÇEVRE BİRLİĞİ

MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN


5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğünün 11. Maddesi gereği Şubat ayı olağan toplantısı;

21/02/2011 Pazartesi günü saat 14.00`da

Çorum Belediyesi Meclis Salonunda, gündemde bulunan konular görüşülmek üzere toplanacaktır.

Sayın Birlik Meclisi Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.


GÜNDEM

21/02/2011 Pazartesi günü saat 14.00`da


1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 12. Maddesi ve Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Tüzüğünün 15. Maddesi gereği 2011 yılında görev yapmak üzere ENCÜMEN ÜYELERİNİN seçimi hakkında 07/02/2011 tarih ve 7 sayılı yazısının okunup müzakeresi.

2. Yazı İşleri Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 11. Maddesi ve Çorum İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Tüzüğünün 14. Maddesi gereği PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİNİN seçimi hakkında 07/02/2011 tarih ve 8 sayılı yazısının okunup müzakeresi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 16. Maddesi ile 22. Maddesinin değişik 6. fıkrasında belirtilen oranlarda 2011 yılında görev yapacak olan Birlik Başkanı, Encümen ve Komisyon Üyelerine yapılması gereken HUZUR HAKKI ÜCRETLERİNİN belirlenmesi hakkında 07/02/2011 tarih ve 9 sayılı yazının okunup müzakeresi.

18 Şubat 2011
140 kez görüntülendi