Pazar Ruhsatı Zorunluluğu Devam Ediyor…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne, Belediyelerin bilgilendirilmesi hususunda göndermiş olduğu 13.09.2010 tarih ve 2883 sayılı yazılarında, Ankara 1.İdare Mahkemesinin 15.04.2010 tarih ve 2010/509 kararının içeriği ile ilgili yerel basınımızda, işyerlerinin hafta tatili ruhsatı almalarına ve Belediyelere bunlarla ilgili sebebiyet verecek yazı ve beyanlara yer verilmektedir.

394 Sayalı Hafta Tatili Kanunu Hakkındaki Kanunun 1. Maddesi gereğince ticari faaliyet gösteren her türlü işyerinin haftada 1 gün (Pazar) kapalı tutulması zorunludur. Ancak kanunun belirtilen işkollarında faaliyet gösterilen işyerlerinin, istisna kapsamına alınarak Pazar günleri açılabileceği ve bu konuda belediyelerden harç ödeyerek ruhsat almalarına gerek olmadığı belirtilmektedir.

8. maddesine ise, 4.maddede sayımlayan ancak istisna hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin, belediyelere müracaat etmeleri halinde harç ödemek suretiyle, Pazar tatili ruhsatı almaları durumunda işyerlerini açabilecekleri hükmü konulmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen Ankara 1.İdare Mahkemesinin kararında, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununda öngörülen hükümlere aykırı yada ilave anlamına gerebilecek herhangi bir yargıya yer verilmediği gibi, Belediyemizin de kanunda öngörülen konular dışında yanlış bir uygulaması bulunmamaktadır. İşyeri sahiplerinin cezai yaptırıma muhatap olmamaları için bu husus kamuoyunun bilgilerine sunulur.

26 Ekim 2010
148 kez görüntülendi