Tarihte Çorum Evleri

 

Tarihte Çorum Evleri

ÇORUM EVLERİ
      
Yerleşim alanı olarak gelişmeye oldukça elverişli bir yerde kurulmuş olan İlimiz son yıllarda büyük bir gelişim göstermiş, ancak bu modernleşme çabaları ilin genel görüntüsünü de etkilemiştir.  İlimizdeki mimari miras içinde, korunması gerekli sivil mimarlık örneği olan eski Çorum evleri önemli bir yer tutmaktadır.
Fakat bunların hepsinin özelliklerini günümüze kadar koruyabildikleri pek söylenemez. Bugün Çorum’da geleneksel Türk evi niteliklerini taşıyan az sayıda ev vardır. Bu evler 19. yy. sonu ya da 20.yy.’ın ilk yarısına tarihlenmektedir.
Kentsel Doku ve Yerleşim
   Aynı adı taşıyan ovanın doğu kenarında, denizden 800 m. kadar yükseklikte kurulan kent, Ankara-Samsun  karayolu   üzerindedir. Ova üzerine kumlan kalenin çevresindeki eski mahallelerde, dar ve dönemeçli sokaklar boyunca gelişen eski evlerden oluşmaktadır. Bu kesimin kuzey ve kuzey doğusunda geniş caddeler ve yeni yapılarla oluşmuş modem kent yer almaktadır.               
 
Çorum Evlerinin Özellikleri:
      
Geleneksel Türk evi küçük ya da büyük mutlaka bir bahçesi olan, kendi içine dönük bir plan tipine sahip olup, doğa ile bütünleşmiş, insan ölçüsünde oluşturulmuş, dengeli oranlara sahiptir. Eski Çorum evleri de yapıldıkları dönemin geleneksel yaşantısının bağımsız ruhunun, dayanışmasını yansıttığı gibi, mimarisi ve çevresel nitelikleri açısından da önem taşımaktadır.
   Evlerin ikametgah katlan plan bakımından geniş sofa etrafında yerleştirilen odalardan oluşmaktadır. Yapılar genelleme iki katlıdır. Zemin Katkr, diger, göfe, stafon,ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Alt katlar kalın tc kargir duvarlardan oluşur, Sofaya bakan oda duvarlarıyla diğer bölme duvardan ahşap çatkılı ve kerpiç dolguludur. Sofa önleri ahşap direkli ve korkuluklar ahşap parmaklıklıdır.
   Üst kat direk başlıkları bağdadi üzerine sıva ile konsollu yapılmıştır. Oda ve sofaların taban döşemeleri ahşap kaplama, tavanlar ise kirişler üzerinden kaplama tahtalar görünmek suretiyle kirişlerin alt yüzeylerine inee çıtalar kaplanarak yüzeyleri süslenmiştir. Çatılar genellikle kiremit örtülü, kırma çatılardır, liskiden ahşap parmaklıklı olan pencereler yine ahşap iki kanatlı ve giyotin çerçeveli olarak yapılmıştır.
  Evlerin iç kısımlarında ahşap oldukça zengin olarak kullanılmıştır. Dolaplar, yüklükler, kapılarda ahşap kullanılmıştır. Ocaklar ve diğer şerbetlik, lambalık, alçı şömine, çubukluk gibi kısımlarda alçı kullanılmıştır. Bazı evlerde avlu zeminleri yükselmiş olduğundan odaların önündeki sofalar birkaç basamaklı taş merdivenle çıkılmaktadır.

Kategori : Çorum'da Kültür ve Sanat