Çepni Mahallesi, 4464 ada, 98 parselde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4464 ada, 98 parsel için;

Çepni Mahallesi, 4464 ada 98 parselin bir bölümü (yaklaşık 3.322 m²) E: 1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”, kalan kısmı ise E: 0.30, Yençok: 6.50 yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,30) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,34) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.01.2017 tarih 01/11 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.01.2017-06.02.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kategori : İmar Plan Değişikliği

: Word Dosyası Olarak İndir

Diğer İmar Plan Değişikliği

Bu Duyuru İçin Yorum Yapılmamış.

Yorum Ekle