Başkanlarımız

Turan ATLAMAZ
02.04.2003-28.03.2004
28.03.2004-29.03.2009
 
  
1960 Mecitözü Elvançelebi’de doğdu. İlkokulu Elvançelebi’de
tamamladı. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen okulunu bitirip Gazi Üniversitesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu gece bölümünü daha sonra
İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi.
      1989 Yılında valilik stajına başladı. Yurt dışı stajını İngiltere’de
yaptı. Çeşitli ilçelerde Kaymakamlık görevlerinden sonra Erzincan
ve Amasya illerinde Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.
Doğal Afetler İlk Yardım Müdahale ve kurtarma konusunda Almanya’da, 
insan ve afet önlemlerinin geleceği, Uluslar arası Afet Önlemleri,
Kültür Vakıflarının Korunması, İtfaiye Hizmetleri ve Planlama konularında
Japonya’da eğitim aldı. JICA (Japon International Coorperation Agency)nın
Türkiye’de Afet Eğitimi proğramında aktif görevi devam etmektedir.    
23 Mart 2003 Çorum yerel seçimlerinde AK Parti Belediye Meclis
Üyeliğine seçilen Turan Atlamaz, 2 Nisan 2003 tarihinde Belediye Başkanı seçildi.
Turan Atlamaz, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ikinci kez
Belediye Başkanı seçildi.
  
 
 
 
Ömer ABUHANOĞLU
23.09.2002-01.04.2003
23.09.2002-01.04.2003 tarihleri arasında başkanlık yapmıştır.
Kısa dönem başkanlık yapmış bir başkandır. Atama şeklinde gelen bir
Belediye Başkanıdır.
 
Prof. Dr. Arif ERSOY
27.03.1994-18.04.1999
19.04.1999-08.08.2002
27.03.1994-18.04.1999, 19.04.1999-08.08.2002 yılları arasında 
görev yapmıştır. Yaptığı çalışmalar Çorum’un yeraltı su şebekesi ve
yağmur şebekesinin yenilenmesi, Çorum’un güzelleşmesinde katkı sağlayan
park ve bahçelerin yapılmasıdır. Çorum’un güzel ve temiz bir şehir
görünümüne katkı sağlayan başkanlardan bir tanesidir.
 
 
Ali Osman ALVEREN
09.03.1994-27.03.1994
09.03.1994-27.03.1994 tarihlerinde başkanlık yapmıştır.
Kısa dönem başkanlık yapan başkanlarımızdan bir tanesidir.
 
Necdet DİKEN
25.03.1984-25.03.1989
25.03.1984-25.03.1989 yılları arasında görev yapmıştır. Çorumun
imarında en büyük payı olan mümtaz bir şahsiyettir. Toplu konutların
yapılmasında ve inşaat sahasının genişlemesinde, başkanlık yaptığı yıllarda
büyük katkısı olmuştur. Şehir içerisinde ki kavşakların yapılması ve
şehrin güzelleştirilmesinde çok önemli çalışmalar yapmıştır.
Çorum’un belli dönemine çalışmaları ile damgasını vuran bir belediye başkanıdır.
 
Dr. Turhan KILIÇCIOĞLU
10.12.1973-27.02.1984
27.09.1989-07.03.1994
10.12.1973-27.02.1984, 27.09.1989-07.03.1994 yıllarında
görevde bulunmuştur. Çoruma önemli katkısı olan Belediye Başkanlarından
bir tanesidir. Özellikle Çorum’un temizliği hususunda önemli çalışmaları vardır.
Vakitli vakitsiz çalışanlarını denetlemesi ile tanınan otoriter bir Belediye Başkanıdır.
 
Hamit DURAN
27.08.1968-09.12.1973
1923 Çorum doğumlu olan Hamit DURAN. İlk ve orta
öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra Yozgat Lisesi’nden
 mezun olmuş ve Özel idare’de memuriyetine başlamıştır.
1963-1966 tarihleri arasında Çorum Özel İdare Müdürü olarak
görev yapan Hamit DURAN, bugünkü adı Zübeyde Hanım İlköğretim
Okulu olan 27 Mayıs İlkokulu’nu ve Hürriyet İlkokulu’nu yaptırmış.
Albayrak, Gazipaşa ve Zafer İlkokullarının binalarını yenilemiş,
Özel İdare hizmet binasını yaptırmış. Şehir İşhanı’nın projesini
hazırlatarak inşaatını gerçekleştirmiş. Sıklık İl Ormanı’nı kurarak
bugün Çorum’a hayat veren yeşil örtüyü kazandırmıştır.

 25 Ağustos 1968 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Çorum Belediye
Başkanlığı görevine başlamıştır.
      Çorum halkının kendisine çok yakın bulduğu yerine göre çabuk
parlayan, sinirlenen ama sevecen ruhu nedeniyle karşısındaki insanı kırmışsa
hemen gönlünü alan Hamit DURAN, halk arasında “Hamit Baba”
olarak anılıyor, seviliyor, sayılıyordu. 1973 sonuna kadar süren
Belediye Başkanlığı döneminde başta Hıdırlık olmak üzere dini mekânların
ve ibadethanelerin bakımına büyük önem vermiş, kentin altyapısına ağırlıkla
eğilerek su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin tevsii ve yenileme projelerini
hazırlatıp programa aldırmış, içme suyu şebekesini yenilemişti. Rutin Belediye
hizmetlerinin yanı sıra, “ Mezbaha ve Soğukhava Tesisleri” başta olmak
üzere çeşitli hizmet birimlerini de Çorum Belediyesi’ne kazandırmıştır.
      Hamit DURAN 3 Mart 1977 tarihinde kendi eliyle ihya ettiği Hıdırlık
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

 
 
Kemal DEMİRER
27.11.1963-26.06.1968
27.11.1963-26.06.1968 yılları arasında görev yapmıştır.
Çorum’a katkıları olmuştur. Bunlardan en önemlileri mezbahanın
yenisini yaptırmıştır. Çorum şehir içi otobüs taşımacılığı ilk olarak
Kemal Demirer zamanında başlamıştır.
 
Hasan Basri KURTOĞLU
12.06.1961-20.11.1963
12.06.1961-20.11.1963 yılları arasında görev yapmıştır.
Yaptığı çalışmalar bakımından “az yapar öz yapar, yapıcı bir
idareci idi” diye bilinmektedir. Albayrak Binasının yapılması ve hususi
muhasebe binası Çorum’a bıraktığı en güzel eserlerdendir. Adliye
ve mülkiye binalarının yapılmasını sağlamıştır. Hem Valilik görevinde
hem de Belediye Reisliği görevinde bulunmuştur.
Celalettin ÜNSELİ
13.10.1960-07.06.1961
13.10.1960-07.06.1961 yıllarında görev yapmıştır.
Uzun dönem Belediye Başkanlığı yapmamıştır.
 
Mehmet VARİNLİ
23.06.1960-27.09.1960
23.06.1960-27.09.1960 yıllarında görev yapmıştır.
Sene 1960, ihtilalin ilk günlerinde Çorum’a Vali ve Belediye
Başkanı olarak gelmiştir.İlk geldiği sıralarda Osmancık Sokağını
açmış ve Ulukavak camii’ni de yolun istikametine gelmesi
sebebiyle kaldırarak başka yere yaptırmıştır.
Varinli’nin Çorum Belediyesi başında bulunması
Çorum için büyük şans iken, bunun kıymeti bilinmemiş ve tam tersi
olmuştur. Mümtaz Elli Vali arasına girmiş değerli bir devlet adamıdır.
Çorum’a sayısız katkıları olmuştur. Varinli, Saat Kulesi
meydanındaki ahşap dükkanları kaldırmış, genişletmiştir.
Ve bilhassa Osmancık Caddesini Tahtalı’dan Sarıklı semtine kadar
bir çırpıda açıvermiştir. Kısa geceli günlerde sabah namazı ücra
yerlerdeki camii’leri de kontrol etmeyi ihmal etmemiştir.
Her sabah mesai başlamadan sokakları, çarşı pazarı
vakitli vakitsiz kontrol ederdi. Sokaklarda yaya yolları işgal eden
merdiven ve basamakları bile “Mahza sokaklar işgal edilemez”
kanunu gerekçesi ile hepsini temizletmiştir. Tanyeri İlkokulunun
kalorifer tesisatının yapılmasını sağlamıştır. Velhasıl bir vilayet
makam odasında masa başına kurulup rehavetli koltuklarda istirahati 
ihmal etmiş, gün doğumundan gün batımına kadar Belediye ve Vilayet
işlerini tam ve olgun anlayışlı, gayretli hal ve hareketleri ile yaşamış,
sevmiş kıymetli bir şahsiyet idi.
 
 
Av. M. Faik KÜRKÇÜ
25.01.1959-19.06.1960
25.01.1959-19.06.1960 yılları arasında görev yapmıştır.
İhtilalde vazifesi son bulan Faik Bey, Reislik devresinde selefi
Baha Bey’in hiç denecek kadar basit istimlak bedellerini bankaya
yatırarak mülklerini zabt edip mahkemelere mecbur ettiği ev ve
mülk sahiplerinin oldukça uzun ve masraflı süren davalardan sonra
meşru ve kesinleşmiş para alacaklarını ödemeye gayret etmiştir.
İkinci bir eseri de Güpür Hamamı yanındaki bir metrecik genişlikteki
çarşıya sokak aralarında sürüklene gelen postal tamircilerini çatı
altına sokmak olmuştur ki bu da bir hizmettir.
 
 
Kadir CELEP
01.04.1950-31.05.1950
1.4.1950 den 31.5.1950’ye kadar Baha Çorbacıoğlu’nun Milletvekilliğine
adaylığını koyması ve kazanamayarak geri dönmesi üzerine iki ay
Belediye Reisliği sıfatı ile kalmıştır.
Nazmi TOMBUŞ
10.06.1941-30.11.1942
10.6.1941 den 30.11.1942 ye kadar bir buçuk sene reislikte
kalmış olduğu kayıtlarda geçmektedir. Pertev Bey’in normal reislik
süresi bitmeden çekilmesi üzerine boşalan reislik makamına Nazmi Bey
gelmiştir.
Dr. Pertev KALELİOĞLU
01.11.1934-01.06.1941
  
01.11.1934 den 01.06.1941 tarihine kadar Belediye Reisi
unvanını taşımış olan Dr. Pertev Kaleli, taşrada muhtelif yerlerde
hükümet tabibi olarak bulunmuş,
Çorum’da Belediye Tabibi olarak tanınmıştı. Herkese sempati gösteren
ve herkesten sempati gören tipte ve yaradılışta idi. Belediye Reisi
olmasını müteakip günlerde Osmancık-Kızılırmak Köprüsü tamiratını taahhüt
eylemişti. Başlangıçta kolay ve karlı sanılan bu iş, hem güç ve
hem zararlı olarak uzun sürmüş ve Pertev Bey’i madden ve manen üzmüştür.
Pertev Bey’in Belediye Reisliği zamanı II.Dünya Savaş’ı günlerine
rastlar. Yedek subay olarak askeri hizmete de çağrılması, Belediye
işlerinin bir süre aksamasına sebep olmuştur.
Belediye Reisliği sırasında en önemli işi şehir planı olmuştu.
Çorumda ilk defa fenni şekilde mezbahayı Pertev bey kurdurmuştur.
Ulu mezarlık ve Hıdırlık arasında olan bu mezbaha şehrin
büyüyeceği hesaplanmadan küçük bir şekilde kurulmuştur.
Fakat daha yenisinin yapılışı Kemal Demirer zamanındadır.
İçme suyu tesisatı yapılmış olan mahallelerde bile evlere
su abonesi verilmesi Pertev Bey zamanında başlamıştır ki memnuniyetle
karşılanan bir hizmet olmuştur. Pertev Bey'den evvelki reisler
evlere su verilirse millete içmeye suyu kalmaz diye düşünüyorlardı.
Halbuki sokaklarda çeşmelerden akan sular boş yere israf oluyordu.
           
    
 
Baha ÇORBACIOĞLU
(Baha bey)
1933-1934
1942-1950
1950-1958
1933-1934, 1942-1950,  1950-1958 yıllarında Başkanlık görevinde
bulunmuştur. Baha Bey’in zamanını iki devreye ayırmak uygun olur.
Birinci devre Veli Paşa Oğlu Şevket Bey’den kalan
bir buçuk senelik müddet, ikinci devre ise Pertev Beyden
sonraki on altı senelik müddettir. İkinci defa reisliğe gelişi
25.12.1945 gelmiş ve gelir gelmez ilk iş olarak şehir planı
yaptırma meselesini öne almıştır. Şehitler Abidesi’den Saat kulesine
doğru giden yolu açmıştır. Piri Baba ve Bahabey çamlığı
en güzel hizmetleri arasındadır.
 
Şevket EREN
(Velipaşaoğlu)
20.10.1930-30.04.1933
 
         20.10.1930’dan 30.4.1933 tarihine kadar Belediye Reisliği yapmıştır.
Veli Paşa Oğlu Şevket Bey hazırlanan planlar
ve paralarla su tesisatı inşaatına başlamış ve daha fazla para
tedarik ederek Mürsel Menba’ından Saat Kulesi çevresine kadar
getirmeyi başarmıştır.
        Ticaret ve ziraat işlerini bırakarak memlekete hizmet gayesiyle
Reisliğe gelmişse de, süresi bitmeden evvel belediye azalarının topluca
istifa etmeleri üzerine çekilmiştir.
 
 
Muhsin DOĞU
02.03.1929-19.10.1930
2.3.1929 dan 19.10.1930’a kadar Belediye Reisliğinde kalan
Muhsin Bey Mülkiyelidir. Kaymakamlıktan Belediye Reisliğine gelmiştir.
Halim selim tabiatlı görünüşlü idi. Selefi Suhip Bey’in hazırlatmış olduğu
projelerin, planların hayata geçirilebilmesi için para tedarikine gayretle
işe başlamıştır. İsrafa meydan bırakmamış olan Muhsin bey Reislikte
çok kalmamış ve eski mesleği kaymakamlığa dönmüştür.
Aslen Çorumlu Seydimoğullarındandır.
Suheyb Rumi KARAFAKIOĞLU
1926-1929
1926-1929 yıllarında görev yapmıştır. Alaca kaymakamlığından
belediye başkanlığına gelen Suhip Bey memleket imarına başlangıç
sayılabilecek olan içme suyu tesisatının fenni esaslar dairesinde plan
ve projelerini Amasya’da Nafia (Bayındırlık) Müdürü olarak bulunan ve
aslen su mühendisi olan veya ziya isimli bir mühendise yaptırmıştır.
Vilayet Meclisi umumi azası ve daimi komisyon üyesi dahi olmuş
bulunduğu gibi Fikret isimli birde hususi gazete çıkarmıştır. Belediye
Reisliğinde çok kalmadı. Asıl mesleği olan mülkiyeciliğe geri dönmüştür.
Van valiliği yaptı. Edirne’de vali olarak uzun süre kaldı.
1946 da Milletvekili oldu. Ordinaryüs Bedri Karafakıoğlu’nun babasıdır.
ÖLÇEKOĞLU Hasan Ağa
1925-1927 yıllarında görev yapmıştır. Hasan ağanın Belediye
Reisliği yaptığı sırada soyadı kanunu çıkmamıştı. Herkes aile lakabı
ile anılırdı. Ağalık ünvanı babasından dedesinden kalmadır. Kendisi
sarıksız dal fes giyer ve efendi tabiatlı, bonkör, iyilik sever, halim
selim eli yardıma ve kapısı misafire açık bir kişi idi.
Ölçekoğlu Hasan Ağa’nın belediye reisliği yılları milli mücadelenin
başlangıç günlerine rastlar. Hele bir yandan Yozgat isyanı ve isyancıların
Alaca’yı basmaları ve Çorum’a gelme tehlikeleri ve diğer yandan umumi
asayiş ve inzibat yokluğu gibi sebeplerle memlekette tehlikeli heyecanlı
günler geçiriliyordu. İşte Ölçekoğlu Hasan Ağa merhum böyle badireli
günlerde belediyenin başında bulundu. Reisliği ve ağalığı ile resmen ve
şahsen gayretler sarf etmiştir.
Ölçekoğlu Hasan Ağa sanata olan düşkünlüğü ile dikkat çeken
bir belediye reisi olarak da bilinir. Halkevi reisliği yaptığı dönemlerde
faaliyetlere verdiği destekler elimizde mevcut fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.
 
Op. Dr. Akif Tevfik BEY
Operatör doktor olan Akif Bey I.Dünya Harbi’nin ikinci senesinde
Çorum’a hastane doktoru olarak gelmiş ve şimdiki Ticaret Lisesi
olan yerde hastaneyi kurmuştur. Askeri doktordur. I. Dünya Savaşı
mütarekesi günlerinde Çorum’a gelişinde mübalağasız tam seksen yaylı
araba ile 200 den çok Çorumlu tanınmış kişiler tarafından uzaklardan
karşılanmıştır. Çorum’da özel muayenehaneyi ilk açan kişi Akif Bey’dir.   
Çok sevilen Akif Bey, Belediye Reisliğine de getirildi. Kızılay
Reisliğini birkaç sene parlakça idare etti. Sonraları Damadı Vasıf Enbiya
Oğlunun İstanbul’a nakledilişinde Akif Bey de İstanbul’a gitti. Akif
Tevfik Bey her   zaman  sevilmiş sayılmış ve sevilmeye layık bir insan
olarak görülmüştür.
 
 
BENDERLİOĞLU Nuri Efendi
Kaynaklarda, Benderli Oğlu Nuri Efendi, halim selim olmakla birlikte kalender görünüşlü bir kişi olarak geçmektedir.
Çorum’da elektrik teşkilatını velev muattal bir kamyon motoru ile
olsun kurduran ve Çorum’a elektrik ışığını ilk olarak getiren
Belediye Başkanı Benderli Oğlu Nuri Efendidir.
 
Şecaaddin Zade Zarif Ağa
Şecaettin Oğlu Hacı Zarif Ağa, çok günler kürk giyer, halim selim
kişilik yapısına sahip bir kişi. Sahip olduğu manifatura mağazasını,
belediye başkanlığı döneminde kardeşi ve ortağı idare eder, kendiside
belediye başkanlığı yapardı. Mezarının, Hıdırlık’ta Kereb-i Gazi Türbesi
güneyinde Şeyhi Hacı Salih Efendi yanında bulunduğu kaynaklarda geçmektedir.
MAZLUM OĞLU Hacı Halil Efendi
1876-1893
 
1967 yıllığında öncelikli olarak ismi yazılan ve halk arasında
Mazlum Oğlu Hacı Ağa namı ile ünü dillerde kalmış olan
bu kişi temkinli tedbirli bir belediye başkanı olarak kaynaklarda
geçmektedir. Hacı Halil Efendi’nin Hasan Paşa ile de yakınlığı olduğu
bilgisi M. İhsan Sabuncuoğlu ÇORUM’a Ait Derlemelerim, Kısım 2, s.23’te bulunmaktadır.
  
Hacı Halil Efendi, kahvelerde sık sık temizlik yoklaması yapar
ve çatlak fincan görünce kırar atar ve ceza kesermiş.
                                     

Kategori : Kurumsal